Tak jako je tomu u stavby domu, dobrá studie zahrady vám pomůže udělat si představu o budoucí podobě zahrady, předchází potížím při realizaci, dokáže ušetřit čas a v neposlední řadě i finance.

Na základě jednání s investorem a předání podkladů bude tato STUDIE vypracována.

Základním podkladem pro vypracování studie je SITUACE - půdorysný plán okolí domu, kde jsou zakresleny stávající zpevněné plochy, hranice pozemku, vzrostlé stromy, kůlny, garáže apod. Tento podklad je nejlépe
dodat v digitální podobě (soubor s příponou dwg nebo dxf). Přesný digitální podklad pak bude zohledněn ve výsledné ceně projektu.

Studie bude zpracovaná tak, aby si majitel mohl vysadit rostliny do zahrady sám a měl i prostor pro vlastní
tvorbu nebo můžeme kontaktovat spolehlivou a cenově přijatelnou zahradní firmu, která vytvoří zahradní dílo na klíč.

Pro náročné zákazníky jsme schopni navrhnout a zajistit realizaci japonských zahrad a jezírek s koi-kapry.